Вчитель-реабілітолог Оксана ВЕРЕТЯННА

НА КОРЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТТЯХ У ЦЕНТРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ М.ВАРАШ ЗА МЕТОДИКОЮ Марії МОНТЕССОРІ ПРАЦЮЄМО НАД:

• розвитком самостійності дитини і тим самим розвитком самовпевненості та самооцінки, слухняності;

• розвитком довготривалої концентрації уваги під час роботи;

• розвитком моторної сфери, зокрема формуванням аналізу та контролю власних рухів;

• формуванням навичок самообслуговування;

• розвитком уміння організовувати свою діяльність;

• розвитком сенсорної сфери, формуванням всіх відчуттів дитини, наданням можливості пізнавати оточуючий світ за допомогою власних сприймань;

• розвитком пізнавальних процесів;

• розвитком мовлення, поетапним оволодінням навичками письма та читання;

• формуванням математичних уявлень;

• формуванням зразків позитивної соціальної поведінки, соціальна адаптація.

Монтессорі-терапія передбачає основні навчальні курси, а саме: «Навички практичного життя», «Сенсорика», «Розвиток мови», «Математика», яким відповідають певні зони у класі Монтессорі.